page view image

Gåvekort Holmatun 2023

Informasjon
event image

Gje eit gåvekort på valfritt arrangement i Holmatun i 2023!


Den som får gåvekortet kan sjølv kan sjølv velja kva tilskiping det kan brukast på. 

Alle arrangement ligg på www.holmatun.no og på Facebook.

Gåvekortet kan brukast på kjøp på nett eller i døra på det utvalde arrangementet (under føresetnad at det ikkje er utselt). Saldo på gåvekortet sjekkar ein på www.ticketco.no

Gåvekortet er gyldig i 1 år frå kjøpsdato.

Dersom billetten er dyrare enn beløpet på gåvekortet betalar ein mellomlegget. Brukar ein ikkje heile beløpet i eitt kjøp kan ein bruka det på eit seinare billettkjøp.

Velkomen til Holmatun!